วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
            ผลงาน กิจกรรมของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาด่าน....
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            สารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา....
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
            การเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760099....
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
            ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาด่าน ตลอดเดือนธันวาคม 2562....
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562....