วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 15 ครั้ง)
            สารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ประจำเดือนกันยายน 2562 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760099 https://www.facebook.com/profile.php?id=10001271115224....
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
            วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อนโนนชาติหนองเห็นวิทยา #ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านทันตสุขภาพ ปีงบประมาณ2562 จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี....
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ....
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 17 ครั้ง)
            กิจกรรมและผลงานของ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาด่าน ตลอดเดือนสิงหาคม 2562....
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 36 ครั้ง)
             สารประชาสัมพันธ์บอกเล่าข่าว และกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านซำเสี้ยวได้ดำเนินงานตลอดรอบเดือนสิงหาคม เพื่อประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหนของโรงเรียน และเ....