วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาด่าน ตลอดเดือนธันวาคม 2562....
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
            ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562....
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
            ผลงานของนักเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านนาด่าน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562....
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
            สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา....
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            ผลงานนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาด่าน ตลอดเดือนตุลาคม 2562....