วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : ณัตตยา คำพิศาล  (มีผู้ชม 46 ครั้ง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างทที่มิใช่งานก่อสร้าง....
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : ณัตตยา คำพิศาล  (มีผู้ชม 23 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า และครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 15 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า และครุภัณฑ์ศูนย์การเียนรุ้ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562....