[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  28 รายการ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : ณัตตยา คำพิศาล
 (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างทที่มิใช่งานก่อสร้าง....
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : ณัตตยา คำพิศาล
 (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 42 ครั้ง)
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า และครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 17 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 15 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า และครุภัณฑ์ศูนย์การเียนรุ้ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2
 (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562....
Page. [1][2][3]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพป.นภ.2
.............................................................................................................................................