[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 18.206.194.161     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 150 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <


  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
27 เขียนโดย banyat
27/ธ.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 25 / )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการการป้องกัดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลสถิตินักเรียนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิ อ่านต่อ...
3 เขียนโดย banyat
3/ธ.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้อ ประสบเหตุอัคคีภัย ( 36 / )
    สพป.หนองบัวลำภู ได้รับแจ้งบ้านพักนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้อ ประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อเวลา 15.00 น. หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้แจ้ง สพป.แล้ว ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ทราบ ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบแล้ว จึงมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บ อ่านต่อ...
ข่าวสาร/หนังสือราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำปฏิญญาเขตสุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.ศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
4.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
5.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)
ผลงานทางวิชาการ


18 เจ้าของ : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
18/ก.ค./2562
5 stars ( 5 / 1 )
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ( 373 / 1 )
14 เจ้าของ : นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27
14/ธ.ค./2561
5 stars ( 5 / 1 )
ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว ( 606 / 1 )
(6/พ.ย./2561) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ( อ่าน : 270 ) เจ้าของ ดร.เจริญ ราชโสภา
(29/ต.ค./2561) รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 285 ) เจ้าของ ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
(10/ก.ค./2561) รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ( อ่าน : 377 ) เจ้าของ นายไพศาล เพียสังกะ
(9/ก.ค./2561) รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 368 ) เจ้าของ chatchai
(2/ก.ค./2561) การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 810 ) เจ้าของ นายเจียมพล บุญประคม
การจัดการความรู้ (KM)
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
Parichart
1 เรื่อง
[ เธกเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆ ]
18/ม.ค./2560
โดย : ปาริชาติ ปิติพัฒน์   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

นโยบาย สพฐ. ( 925 / )
    ทดสอบ อ่านต่อ....
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
weeraphan
10 เรื่อง
[ เธกเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆ ]
4/ก.ค./2559
โดย : รองวีรพรรณ์   
5 stars ( 5 / 2 )

คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area ( 2646 / 1 )
    คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบสุ่มคำออนไลน์ (อ่าน : 726 / ดาวน์โหลด : 164 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบเงินเดือนออนไลน์ (อ่าน : 1038 / ดาวน์โหลด : 250 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app survey (อ่าน : 699 / ดาวน์โหลด : 148 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 860 / ดาวน์โหลด : 189 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 954 / ดาวน์โหลด : 201 ) โดย admin
[ 10/มี.ค./2559 ] 16 จุดเน้นสู่สถานศึกษาคุณภาพ (อ่าน : 1489 / ดาวน์โหลด : 377 ) โดย warakorn
[ 4/ก.พ./2559 ] เผยแพร่วีดีโอการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dltvonet58 (อ่าน : 900 / ดาวน์โหลด : 132 ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2559 ] เผยแพร่ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยให้โรงเรียนเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/testonet58 (อ่าน : 1212 / ดาวน์โหลด : 146 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 1847 / ดาวน์โหลด : 210 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 4846 / ดาวน์โหลด : 237 ) โดย admin
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตนายกัมปนาท  ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รองผอ.เขต

นายบุญชู  สิทธิสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพิทักษ์  รันรัติยา

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายประภาส  พลไชย

 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายชุมพล  จงรัตน์กลาง

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

\

นางยวนใจ พันตรี

 ผู้อำนวยการหน่วยยตรวจสอบภายใน

นางนวพร สมบัติธีระ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางนิรมล อินทร์เพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นายไพลวัน เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางทองเหลียน ประนันทัง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

น.ส.ลักษมี สามิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายศุภชาญ พันธ์โสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ita

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บโรงเรียนประชารัฐ
ประกาศโรงเรียนประชารัฐ
ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
บัญชีกำหนดสื่อ

Poll
1. สำรวจความพึงพอใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ดูผลสำรวจ

2.สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพป.นภ.2

ดูผลสำรวจ
คลังเก็บรูปภาพ
คลังข้อสอบ
Download ข้อสอบ PISA

> Click here
  วิชาการอ่าน          
> Click here  วิชาคณิตศาสตร์ 
> Click here  วิชาวิทยาศาสตร์  

ประชุมผู้บริหารแบบสอบถามของ สพป.นภ.2

แผนปฏิบัติการ สพป.นภ.2
มาตรฐานเขต ปี 2561